ข่าวการศึกษา » ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ประชาธิปไตยในโรงเรียน

8 มิถุนายน 2018
1397   0

 

โรงเรียนไตรภพวิทยา  จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2561  เมื่อวันที่1 มิ.ย. 61  เพื่อให้เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เกิดความตระหนักในการใช้สิทธิเลือกตั้ง มีจิตสำนึกในการนำระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะเป็นพลเมืองดีต่อไป

 

 

error: Content is protected !!