ข่าวทั่วไป » กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัว “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัว “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”

22 กรกฎาคม 2020
320   0

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัว “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” พร้อมกันทั่วประเทศ 24 ก.ค. นี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เดินหน้าเปิดตัว “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” พร้อมกันทั่วประเทศ 24 ก.ค.63 ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น

การฝึกอบรม “จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายรวมกันจำนวน ไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2563 – 2570

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 63 สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

จัดพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในวันที่ 24 ก.ค. 63 พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมปลูกป่าและร่วมปลูกต้นไม้  สามารถสอบถามข้อมูลกล้าไม้ได้ที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร.02-561-4292 – 3 ต่อ 5551  ขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

 

error: Content is protected !!