ข่าวการศึกษา » สพม.35 PLC เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สพม.35 PLC เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

3 กรกฎาคม 2020
348   0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร โดยนำคณะบุคลากรภายในสำนักงานร่วมทำ PLC จำนวนกว่า 65 คน ณ ลำปางรีสอร์ท

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ละลายพฤติกรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน และร่วมสร้างเครือข่าย การบริหารจัดการองค์กร เพื่อมุ่งเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน สร้างคุณภาพงาน คุณภาพชีวิตที่มีความสุขภายใต้กรอบแนวคิด ที่มีเป้าหมายเดียวกัน หลังจากนั้น ร่วมกันทำกิจกรรมฯ จิตอาสาพัฒนาถนนบริเวณทางขึ้นวัดม่อนพญาแช่

https://www.konmeungnuea.co

error: Content is protected !!