คลิปข่าว » โรงเรียนเทศบาลฯโชว์มาตรการรับมือโรคติดต่อก่อนเปิดเรียน (คลิป)

โรงเรียนเทศบาลฯโชว์มาตรการรับมือโรคติดต่อก่อนเปิดเรียน (คลิป)

30 มิถุนายน 2020
429   0

ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมเรับเปิดเทอม โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตเทศบาลนครลำปาง นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลำปาง โดยทุกโรงเตรียมมาตรการคัดกรองและระบบป้องกันการติดเชื้อฯ อย่างรัดกุม…

(30 มิ.ย. 2563) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และ นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลในสังกัดทั้ง 6 โรง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อีกสองแห่ง

โดยมีผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ และนำชมมาตรการคัดกรองและระบบป้องกันการติดต่อของเชื้อโรค โดยเฉพาะการเว้นระยะระหว่างการเรียนการสอน การรับประทานอาหาร รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียน

นอกจากนี้ทุกสถานศึกษายังมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนได้สอดแทรกความรู้ และการป้องกันของโรคติดต่อ โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมถึงการเรียนการสอนวิถีใหม่ด้วย ก่อนการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้..

error: Content is protected !!