คลิปข่าว » ชมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำฯ ต.ไหล่หิน (คลิป)

ชมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำฯ ต.ไหล่หิน (คลิป)

26 มิถุนายน 2020
551   0

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำฯบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ที่บ้านมะกอกนาบัว ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ภายใต้การสนับสนุนรัฐบาลงบประมาณกว่า 3 ล้านบาท

(26 มิถุนายน 2563) ที่บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และคณะฯ นำสื่อมวลชนท้องถิ่นจากทุกแขนงจำนวน 20 คนลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำลำน้ำแม่ยาว ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปี 2563

ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโดยงบฯ กลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 3,600,000.- บาท โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา ให้การต้อนรับและ นายกิตติ เหลืองจิรโณทัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธา ธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางร่วมให้ข้อมูลด้านการก่อสร้างแก่สื่อมวลชนในครั้งนี้

สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำลำน้ำแม่ยาวบ้านมะกอกนาบัวนั้น เนื่องจากในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2561 เกิดพายุฤดูฝนหนักเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยอย่าฉับพลันในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยเฉพาะบ้านมะกอกนาบัว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมน้ำแม่ยาวได้ประสบปัญหา โดยกระแสน้ำได้พัดถล่มฝายน้ำล้น “ทุ่งหัวขัว”และรางส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรเกิดความเสียหายพังทลาย รวมถึงแนวตลิ่งลำน้ำแม่ยาวได้ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนริมตลิ่งทรุดเป็นบริเวณกว้าง และได้ลุกลามเข้าไปถึงบริเวณริมขอบถนนเส้นทางรอบหมู่บ้าน

หากปล่อยทิ้งไว้เกรงว่าปัญหาจะลุกลามต่อเนื่องเข้าไปถึงพื้นที่อยู่อาศัย ทางจังหวัดลำปางโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางจึงได้ทำการสำรวจความเสียหายและขอรับความช่วยเหลือ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จในวันที่ 24 กันยายน 2562 รวมระยะเวลา 140 วัน อย่างไรก็ตามนอกจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลแล้วเทศบาลตำบลไหล่หินยังใช้งบประมาณสบทบอีกจำนวน 700,000.- บาท

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการโครงการฯสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากเหตุอุทกภัย คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์จากเขื่อนป้องกันตลิ่งและคลองส่งน้ำ จำนวน 4 หมู่บ้าน 470 ครัวเรือน และพื้นที่รับน้ำการเกษตร 570 ไร่..

error: Content is protected !!