ข่าวประชาสัมพันธ์ » ปภ.เขต 10 ลำปาง อบรมเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

ปภ.เขต 10 ลำปาง อบรมเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

16 มิถุนายน 2020
316   0

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  รุ่นที่ 1

(16 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุมนิรภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง นายเพิ่มวิทยา  กันทะทรง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม: พัฒนาประสิทธิภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นายเพิ่มวิทยา กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะช่วยรักษาชีวิตผู้ประสบภัย รวมทั้งจังหวัดลำปางได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ดังนั้นศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ ในจังหวัดลำปาง จำนวน  120 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน  รุ่นที่ 1 ดำเนินการในวันที่ 16 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  รุ่นที่ 2 ดำเนินการในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 10 ลำปาง  และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาลัยเขตลำปาง..

หลังผ่านโครงการนี้ไปแล้ว คาดว่า จะทำให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิ ในพื้นที่จังหวัดลำปางมีความชำนาญและขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำให้มีชีวิตรอดปลอดภัย   มีทีมเครือข่ายอาสาสมัครด้านการกู้ภัยที่ผ่านการฝึกอบรมด้าน กู้ภัยทางน้ำ ประจำไว้ในพื้นที่ของจังหวัดลำปาง   ทีมกู้ภัยทางน้ำ สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป.

error: Content is protected !!