ข่าวเด่น »  เทศบาลนครลำปาง ประกาศ“ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้าน”

 เทศบาลนครลำปาง ประกาศ“ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้าน”

20 มิถุนายน 2018
3762   0

เทศบาลนครลำปาง 4.0 “ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้าน” อำนวยความสะดวกและลดภาระการติดต่อราชการ ตามนโยบาย Thailand 4.0  (ติดต่อราชการโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง)
error: Content is protected !!