คลิปข่าว » ปรับตามสถานการณ์ฯ “ประชาวิทย์” เปิดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ (คลิป)

ปรับตามสถานการณ์ฯ “ประชาวิทย์” เปิดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ (คลิป)

25 เมษายน 2020
1592   0

โรงเรียนประชาวิทย์ พร้อมเปิดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ดีเดย์ 18 พฤษภาคม นี้ โดยนำระบบ Education Platform มาใช้ประโยชน์ ทำให้มีการพัฒนาครูและเด็กควบคู่กัน โรงเรียนประชาวิทย์ เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ 18 พ.ค. ฝากถึงผู้ปกครองนักเรียนให้สบายใจได้ เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด..

นางพิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทย์ เผยว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ต้องหยุดการเรียนการสอน และเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปถึงเดือนกรกฎาคม 63 เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งหลายสถานบันการศึกษาต้องปรับการเรียนการสอนมาเป็นระบบออนไลน์ และจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกรายวิชา

โดยโรงเรียนประชาวิทย์ จ.ลำปาง ซึ่งอยู่ในภาคการจัดการศึกษาเอกชนที่สอนระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน (ม.1 – ม.6) ด้มีการจัดเตรียมการศึกษาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เพื่อให้นักเรียนของเราทุกคนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด จนกว่าจะสามารถเปิดภาคเรียนได้ โดยการนำเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามาใช้ประกอบในการเรียนการสอน ซึ่งเดิมทางโรงเรียนได้มีการใช่สื่อออนไลน์อยู่แล้ว และนักเรียนให้ความร่วมมือในเรียนรู้ด้วยดี

ทางโรงเรียนได้พัฒนาระบบ Prachawit Cyber School โดยใช้ซอฟแวร์ในการจัดการศึกษาบางส่วนที่ออกแบบโดย บจ.ออเซลลัสเอเชียแปซิฟิค จากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นบริษัทที่ออกแบบ Software ให้กับองค์การนาช่า และเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทกูเกิล ในการนำ ในทุกรายวิชาเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบและเทคโนโลยีการจัดการศึกษาที่ทันสมัย พร้อมกับนำระบบ Education Integrated Platform มาใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

ขณะเดียวกันบุคลากรครูจะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีทั้งการสอนแบบระบบซูม คือ เห็นหน้าและมีการโต้ตอบกับเด็กนักเรียน และการสอนแบบระบบออฟไลน์ คือ การถ่ายทำคลิปวีดีโอและนำมาตัดต่อให้มีความน่าสนใจ ไม่ให้เกิดความน่าเบื่อหน่ายกับเด็ก โดยเฉพาะเด็กชั้นอนุบาลและประถม ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่สอนเด็กนักเรียนแต่ละช่วงอายุจึงมีการใช้วิธีการเรียนการสอนออนไลน์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละห้องเรียนออนไลน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทย์ กล่าวอีกว่า ขณะทางโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมครูทุกรายวิชา ช่วงที่ต้องทำงานที่บ้านคุณครูก็จะต้องเรียนรู้ และพัฒนาการสอนของตัวเอง ว่าจะต้องทำการสอนออนไลน์อย่างไร ซึ่งโรงเรียนได้มีการนำระบบแพลตฟอร์มมาใช้ โดยการบูรณาการจากโปรแกรมต่าง ๆ จึงมีทั้งระบบออฟไลน์ โดยใช้ขั้นตอนการอัดวิดีโอและตัดต่อวีดีโอ เด็กๆ ที่ไม่เข้าใจสามารถเข้าไปดูซ้ำได้ ส่วนระบบออนไลน์ ที่ได้ใช้ระบบของซูม นอกจากนั้นแล้วเด็กยังจะมีการใช้สื่อทางเฟซบุ๊กไลฟ์ หรือแอพพลิเคชั่นไลน์กับครูได้โดยตรง ส่วนระบบการส่งงานได้ร่วมกับบริษัทกูเกิล โดยนำกูเกิลคลาสรูมเข้ามาช่วย ดังนั้นคุณครูต้องมีการปรับตัวกันทุกคน

ซึ่งที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ได้มีการสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ไปยังเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งระดับชั้นมัธยมที่ 1-6 มีความพร้อมอยู่แล้ว แต่จะมีช่วงเด็กอนุบาลและเด็กประถมที่มีความพร้อมอยู่ 90 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นอีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ ทางโรงเรียนก็จะพยายามเข้าไปช่วยเหลือ ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลใจใดๆ เนื่องจากโรงเรียนได้มีการเตรียมเนื้อหาให้ดูหลายรอบได้ หากพร้อมเปิดภาคเรียนก็จะมีการสอนทบทวนอีกครั้ง ส่วนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทางโรงเรียนพร้อมจะเปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 63 นี้ ซึ่งไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้พยายามที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและเด็กอยู่แล้ว ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนมั่นใจ เราจะต้องผ่านวิกฤตินี้ร่วมกันไปให้ได้….

error: Content is protected !!