คลิปข่าว » เทศบาลนครฯจัดให้มอบโทรศัพท์ให้ชาวชุมชนเรียกใช้ 24 ชม. (คลิป)

เทศบาลนครฯจัดให้มอบโทรศัพท์ให้ชาวชุมชนเรียกใช้ 24 ชม. (คลิป)

21 เมษายน 2020
818   0

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่มอบโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการแจ้งเหตุให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงในทุกชุมชนของเทศบาลนครลำปาง  ภายใต้โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward โดยมีการนำระบบ Help Call Center นวัตกรรมใหม่ในการให้บริการแก่ผู้สูงวัย พร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง และฟู้ดแพนด้า จ.ลำปาง ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมข้าวกล่องสู้ภัยไวรัส COVID-19 ส่งตรงให้ถึงบ้าน

ระหว่างวันที่ 20-23 เม.ย. 2563  ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือรุ่นพิเศษที่ใช้ในการแจ้งเหตุให้ผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้ลงทะเบียนในโครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ตามนโยบายนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้วยการเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ โดยเชื่อมสัญญาณกับศูนย์ปฏิบัติการของเทศบาลนครลำปาง หรือระบบ Help Call Center ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านจำนวน 150 คนในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง และทันท่วงที และเพื่อยกระดับสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังให้ ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี ในรูปแบบการให้บริการตามแนวทาง แบ่งแยกตามอาการของผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีแผนการมอบโทรศัพท์และแนะนำการใช้แอปพลิเคชั่นเทศบาลใส่ใจ SOS ของผู้มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการ ดังกล่าวทั่วทุกชุมชนต่างๆ ทั้ง 43 ชุมชนของเทศบาลนครลำปาง ในระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2563 นี้

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายเดือน เมษายน 2563 นี้ เป็นต้นไป เทศบาลนครลำปาง ยังได้ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ จัดตั้งโรงทาน และโรงครัวอาหารที่บริเวณด้านหน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง เพื่อปรุงอาหารสำเร็จรูปบรรจุกล่องนำส่งไปให้ผู้มีภาวะพิงพิงจำนวน 150 ราย เป็นประจำทุกวัน  รวมถึงด้อยโอกาสตามชุมชนต่างๆ โดยจะมีพนักงานส่งอาหาร หรือไรเดอร์ฟู๊ดแพนด้นำอาหารไปส่งตรงถึงบ้าน รวมถึงให้บริการสำหรับผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปที่สะดวกจะไปรับอาหารกล่องเองที่บริเวณโรงทานด้วย

ขณะนี้มีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมถึงผู้มีความประสงค์ใน จ.ลำปาง ได้แจ้งความจำนงค์ร่วมเป็นเข้าภาพอาหารในแต่ละวันจำนวนหนึ่งแล้ว ซึ่งเทศบาลนครลำปางยินดีเปิดรับการบริจาคอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยบรรเทา หรือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของประชาชนชาว จ.ลำปาง ในระหว่างที่ขาดรายจนกว่าการระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะหมดไป…

error: Content is protected !!