ข่าวการศึกษา » พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้น ม.1 โรงเรียนบุญวาทย์ฯ

พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้น ม.1 โรงเรียนบุญวาทย์ฯ

20 มิถุนายน 2018
1223   0

พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้น ม.1

 

นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมด้วยนางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ, นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป, นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ, นายประกรณ์ ผันผาย รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับพานไหว้ครูจากคณะสภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน เป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณและระลึกถึงพระคุณของครู เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 09.45 น.
ณ อาคารบุญชู ตรีทอง และยังมีการประกวดทำพานไหว้ครู ผลการประกวด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
รางวัลชมเชยอันดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
รางวัลชมเชยอันดับ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15

error: Content is protected !!