คลิปข่าว » เทศบาล 4 เปิดโรงเรียนโชว์ผลงานเด่นการเรียนการสอน (คลิป)

เทศบาล 4 เปิดโรงเรียนโชว์ผลงานเด่นการเรียนการสอน (คลิป)

29 กุมภาพันธ์ 2020
222   0

 

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จัดงาน Open House and Baanchiangrai night show 2020 โชว์ผลงานทางวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน พร้อมมอบรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขา..

(28 กุมภาพันธ์ 2563) ที่โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดงาน Open House and Baanchiangrai night show 2020 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมงานด้วย

สำหรับงานดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยนางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้และผลงานทางวิชาการของครูแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้เผยแพร่องค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ แสดงความสามารถ และนำเสนอผลงานด้านวิชาการตลอดปีการศึกษา 2562 อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้น..

error: Content is protected !!