ข่าวเด่น » ลูกพินิจฯ ลำปาง สอบติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จ.เชียงใหม่)

ลูกพินิจฯ ลำปาง สอบติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จ.เชียงใหม่)

20 กุมภาพันธ์ 2020
338   0

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนพินิจวิทยา ด.ญ.ณรัญญา ทาสุวรรณ์ กับ ด.ช.ศิริพิพัฒน์  สิริปิยานนท์ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ปวช. สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้

error: Content is protected !!