ข่าวการศึกษา » ชนะเลิศความเรียงภาษาไทย

ชนะเลิศความเรียงภาษาไทย

20 มิถุนายน 2018
718   0

 

ชนะเลิศความเรียงภาษาไทย

โรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.กฤษกร ทะนีวงศ์ นักเรียนระดับชั้น  ม.2 ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ชนะเลิศการเขียนความเรียงภาษาไทยในหัวข้อ  นักอ่านยุค 4.0 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากต่างโรงเรียนจำนวนมาก จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเขียนและการอ่านภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเขียนและการอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในภาคฤดูร้อน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยมูลนิธิโยนก เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี

 





error: Content is protected !!