คลิปข่าว » มธ.ศูนย์ลำปางเปิดสนามกีฬามาตรฐานรองรับการแข่งขันระดับชาติ (คลิป)

มธ.ศูนย์ลำปางเปิดสนามกีฬามาตรฐานรองรับการแข่งขันระดับชาติ (คลิป)

25 มกราคม 2020
1951   0

มธ.ศูนย์ลำปาง เปิดสนามกีฬาขนาดมาตรฐาน งบฯ ก่อสร้างกว่า 22 ล้าน มีทั้งสนามฟุตบอล ลู่วิ่ง สนามกรีฑาฯ และห้องพักนักกีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักศึกษาและบริการประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย และเป็นสนามรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค และระดับชาติ

(24 ม.ค.63) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬา พร้อมอัฒจันทร์และลู่วิ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เพื่อรองรับการขยายการเรียนการสอน และจำนวนนักศึกษา บุคลากรที่เพิ่มขึ้น นอกจากการพัฒนาด้านกายภาพในส่วนของอาคารเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านร่างกาย และความมีสุขภาพดีของบรรดานักศึกษา จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทั่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี 2562 ก่อสร้างสนามกีฬา

สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประกอบด้วยสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ขนาด 9 ลู่วิ่ง สนามกรีฑากระโดดไกล อัฒจันทร์ และห้องพักนักกีฬา โดยมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 16,775 ตารางเมตร ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 22,799,000 บาท โดยสามารถให้การบริการด้านการแข่งขันและจัดกิจกรรมกีฬาประเภทลาน และลู่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดลำปางต่อไป…

error: Content is protected !!