คลิปข่าว » มอบผ้าห่มให้ผู้บกพร่องทางจิตในเขตเทศบาลนครลำปาง (คลิป)

มอบผ้าห่มให้ผู้บกพร่องทางจิตในเขตเทศบาลนครลำปาง (คลิป)

7 มกราคม 2020
397   0

สมาคมผู้บกพร่องทางจิตฯ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านผู้ที่มีความบกพร่องทางจิต คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 100 คน ร่วมรับมอบด้วยความขอบคุณ

(6 มกราคม 2563) ที่ห้องประชุมกุกกุฎนคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมผู้บกพร่องทางจิต แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง, นายสมภพ สุวรรรณปัญญา เลขาฯ นายกเทศมนตรีนครลำปาง, นพ.รักษ์ รักษ์ตระกูล จากกลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง และคณะ ได้ร่วมมอบผ้าห่มเนื้อดีที่ได้รับจาก มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน (ในประเทศไทย) เพื่อส่งมอบให้กับผู้ที่อยู่ในสภาพพิการ ได้แก่ พิการทางจิตใจ พิการทางร่างกาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทางสติปัญญา และคนด้อยโอกาส จำนวน 100 คน ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางจิต และครอบครัว คนพิการประเภทอื่น ๆ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงได้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและพึ่งพาตนเองได้..

error: Content is protected !!