คลิปข่าว » วัดศรีชุมจัดพิธีสมโภชบุญปอยหลวงถวายปราสาท, อุโบสถและพระประธาน (คลิป)

วัดศรีชุมจัดพิธีสมโภชบุญปอยหลวงถวายปราสาท, อุโบสถและพระประธาน (คลิป)

6 มกราคม 2020
810   0

พุทธศาสนิกทั้งชาวไทยและคนไทยเชื้อสายพม่าในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานบุญปอยหลวงถวายปราสาท, อุโบสถที่วัดศรีชุม วัดพม่าเก่าแก่ที่มีศิลปะการตกแต่งด้วยไม้ล้วนแบบพม่าที่สวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งใน จ.ลำปาง

(5 ม.ค. 2563) เวลา 09.45 น. ที่พระอุโบสถ วัดศรีชุม ตั้งอยู่เลขที่ 198 ถนนศรีชุม – แม่ทะ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง โดย พระครูสุตชายาภรณ์ ด็อกเตอร์ เจ้าอาวาสวัดศรีชุม พร้อมคณะศรัทธาฯ ได้ร่วมจัดงานสมโภช บุญปอยหลวงถวายปราสาท, อุโบสถ และพระประธาน โดยมี พระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค, เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง และคนไทยเชื้อสายพม่าใน จ.ลำปาง เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

วัดศรีชุม เป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 31 วัด มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแบบพม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยคหบดีพม่าที่ติดตามชาวอังกฤษเข้ามาทำงานป่าไม้ในประเทศไทย ได้ขออนุญาตเจ้านครลำปางและสร้างวัดศรีชุมขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นวัดเล็กๆมาก่อน โดยเดิมมีเพียงศาลาบ่อน้ำ และต้นโพธิ์เท่านั้น มีชื่อเป็นภาษาพม่าว่า “หญ่องไวง์จอง

วัดศรีชุม แต่นั้นเดิมเป็นวัดที่มีศิลปะแบบพม่าที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในภาคเหนือ มีทั้งพระวิหาร พระอุโบสถ พระธาตุเจดีย์ กุฏิและซุ้มประตูเป็นแบบอย่างพม่า และเป็นวัดที่กรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2524 แต่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้พระวิหารทั้งหลัง เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2535  ปัจจุบันวัดได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ และยังมีชิ้นส่วนเครื่องประดับอาคารที่ถูกไฟใหม้ จัดแสดงไว้ด้านหลังวิหาร

error: Content is protected !!