คลิปข่าว » ชุมชนเทศบาลฯ ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 (คลิป)

ชุมชนเทศบาลฯ ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 (คลิป)

5 มกราคม 2020
324   0

ชาวบ้านชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีสืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 ตามประเพณีไทยที่สืบต่อกันมา

(5 ม.ค. 2563) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณสี่แยกปั้มน้ำมันหลอด ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง นายสมยศ จุ่มสันกลาง ประธานชุมชนฯ และชาวชุมชนศรีบุญโยง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป และพิธีสืบชะตาในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีฯ พร้อมสมาชิกสภานครลำปาง และประธานชุมชนฯ จากชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

จากนั้น ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้เดินทางไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เนื่องในโอกาสขึ้นีใหม่ 2563 กับชาวบ้านในชุมชนบ้านหน้าค่าย ที่บริเวณ ลานด้านหน้าอาคารศูนย์เรียนรู้ ชุมชนบ้านหน้าค่าย (คลองสวยน้ำใส) ต.พิชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง

การทำบุญวันขึ้นปีใหม่ในปัจจุบันนี้ ถือเอาวันที่ 1 มกราคมของทุก ๆ ปี ตามแบบสากลทั่วไป และเมืองไทยพึ่งกำหนดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2483 ซึ่งแต่เดินนั้นวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2482 จึงมีเดือนอยู่เพียง 9 เดือนเท่านั้น วันขึ้นปีใหม่ต่างถือกันว่า เป็นวันที่เราจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ของปีต่อไปอีก และในเวลาเดียวกันทำให้คนได้สำรวจตัวเองย้อนหลังไป 1 ปีว่า ตลอดระยะเวลาที่ล่วงมาแล้วนั้น ได้ประกอบกรรมดีกรรมชั่วไว้อย่างไรบ้าง และในปีใหม่ที่จะถึงนี้จะคิดแก้ไข หรือประกอบการงานอย่างใดต่อไปอีก การปฏิบัติตนในวันปีใหม่มีการทำบุญตักบาตรแด่ภิกษุสงฆ์ แล้วไปฟังธรรม

ส่วนประเพณีสืบชะตาเป็นประเพณีที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนลำปางอย่างแน่นแฟ้นสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล เพราะมีความเชื่อมั่นว่าพิธีสืบชะตานี้เป็นการต่ออายุทั้งของตัวเองและญาติพี่น้องบริวารหรือชะตาของบ้านเมืองให้มีอายุยืนยาวสืบไป ก่อให้เกิดความสุจความเจริญอีกทั้งเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้คลาดแคล้วจากบาปเคราะห์และสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตร่วมกันของคนในสังคม ซึ่งจะมีผลส่งให้บ้าน เมืองมีความสงบสุขและมีความอุดมสมบูรณ์สืบไป..

error: Content is protected !!