คลิปข่าว » ชาวลำปางร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่คับคั่ง (คลิป)

ชาวลำปางร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่คับคั่ง (คลิป)

1 มกราคม 2020
395   0

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

(1 ม.ค. 2563) ที่บริเวณถนนท่าคราวน้อย หน้าอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ให้ความเมตตาเป็นประธานพิธีสงฆ์ พร้อมนำพระภิกษุสงฆ์–สามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดต่างๆ ในจังหวัดลำปาง รวมจำนวน 200 รูป ร่วมประกอบพิธีทางพุทธศาสนาสวดพระพุทธมนต์ และอนุโมทนาออกเดินเท้ารับสิ่งของบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมพิธี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจำนวนมาก ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ หรือ ขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ ถือเป็นกิจกรรมประเพณีของชาวพุทธ โดยทางจังหวัดลำปางได้จัดทำกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตั้งจิตเจริญภาวนาแผ่บุญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่บ้านเมืองรวมถึงตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้พุทธศาสนิกชนได้มีกำลังใจในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีพุทธศักราชใหม่ ด้วยการทำความดีตั้งแต่ต้นปี เพื่อให้ชีวิตได้ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล และมีกำลังใจในการที่จะทำงานให้เกิดผลสำเร็จ มุ่งมั่นที่จะทำแต่ความดีอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้ ได้มีประชาชนออกมาร่วมทำบุญตักบาตรมากเป็นพิเศษ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยเพื่อจะหลอมรวมพลังแห่งความดีทั้งหมดให้เป็นมหากุศล ร่วมน้อมเกล้าถวายแด่ทั้งสองพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า..

error: Content is protected !!