คลิปข่าว » เทศบาลนครฯ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (คลิป)

เทศบาลนครฯ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (คลิป)

28 ธันวาคม 2019
242   0

นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครฯ ผู้นำชุมชนฯ ร่วมประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


.
(26 ธันวาคม 256) 2 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน บุคลากรในสังกัด ผู้นำชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
.
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

error: Content is protected !!