ข่าวประชาสัมพันธ์ » วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาว ประจำปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาว ประจำปี 2563

25 ธันวาคม 2019
425   0

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาว ประจำปี 2563

นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ได้เยี่ยมชมคณะครู และนักเรียน นักศึกษาที่ได้ดำเนินการตามโครงการสอนอาชีพระยะสั้น การสอน 108 อาชีพ และแนะแนวทางการศึกษาต่อเส้นทางสายอาชีพ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัย ซึ่งในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้ดำเนินกิจกรรมในภาคส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ในวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง

 

error: Content is protected !!