ที่เที่ยว-ที่พัก ลำปาง » เปิดสถานีรถม้าหน้าเซ็นทรัลฯ ชวนนั่งรถม้าชม 3 เส้นทางประวัติศาสตร์ลำปาง (คลิป)

เปิดสถานีรถม้าหน้าเซ็นทรัลฯ ชวนนั่งรถม้าชม 3 เส้นทางประวัติศาสตร์ลำปาง (คลิป)

24 ธันวาคม 2019
655   0

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ร่วมกับ จ.ลำปาง และสมาคมรถม้า จ.ลำปาง เปิดสถานีรถม้าที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง พร้อมให้บริการนั่งรถม้าชมเส้นทางประวัติศาสตร์ 3 สาย สัมผัสศิลปะเก่าแก่ของวัดพม่าทั่วจังหวัดลำปาง พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้…

ที่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดเส้นทางรถม้า 3 เส้นทางประวัติศาสตร์ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่สนใจนั่งรถม้าเที่ยวชมเมืองและศิลปะวัฒนธรรมของวัดพม่า ตามเส้นทางต่างๆ รอบเมืองประกอบด้วยรอบเล็กเส้นทางที่ 1 เริ่มจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ไปยังวัดไชยมงคล (วัดจองคา), วัดศาสนโชติการาม (วัดป่าฝาง), วัดศรีชุม รอบกลางเส้นทางที่ 2 จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ไปวัดไชยมงคล (วัดจองคา), วัดศาสนโชติการาม (วัดป่าฝาง), วัดศรีชุม, มิวเซียมลำปาง, ห้าแยกหอนาฬิกา

และรอบใหญ่ เส้นทางที่ 3 จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ไปวัดไชยมงคล (วัดจองคา), วัดศาสนโชติการาม (วัดป่าฝาง), วัดศรีชุม, มิวเซียมลำปาง, วัดเชียงราย และห้าแยกหอนาฬิกา พร้อมได้เปิดสถานีรถม้า ให้บริการสำหรับผู้สนใจที่ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยคิดอัตราค่าบริการรอบเล็ก 200 บาท, รอบกลาง 300 บาท หรือแบบเหมารอบวิ่ง ชั่วโมงละ 400 บาท / เส้นทาง

ใครมีโอกาสขึ้นเหนือไปเที่ยวเมืองลำปาง อย่าลืมแวะใช้บริการนั่งรถม้าแอ่วรอบเมืองชมเมืองลำปาง และศิลปะที่สวยงามของวัดพม่าในจังหวัดลำปาง ได้ตลอดช่วงวันดังกล่าว…

error: Content is protected !!