ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง จัดกิจกรรม  Day camp 2019

โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง จัดกิจกรรม  Day camp 2019

19 ธันวาคม 2019
222   0

โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง จัดกิจกรรม  Day camp 2019 วงจรชีวิตของสัตว์ เด็กๆ ได้เรียนรู้วงจรชีวิตของสัตว์ สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เป็นการเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆ ทุกคน ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562

error: Content is protected !!