คลิปข่าว » เปิดอาคารวัฒนธรรมสวนสาธารณะฯ ให้เซียนหมากรุกประลองฝีมือฟรี (คลิป)

เปิดอาคารวัฒนธรรมสวนสาธารณะฯ ให้เซียนหมากรุกประลองฝีมือฟรี (คลิป)

17 ธันวาคม 2019
803   0

เทศบาลนครลำปาง เปิดชุมชนกีฬาหมากรุกไทย ในอาคารวัฒนธรรมสวนสาธารณะเขลางค์นคร เพื่ออนุรักษ์กีฬาไทย พร้อมเปืดฟรีให้เยาวชนและผู้ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้เข้าประลองฝีมือได้ทุกวัน...

(16 ธ.ค. 2562) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดที่ทำการชุมชนกีฬาหมากรุกไทย จ.ลำปาง ภายในอาคารวัฒนธรรม สวนสาธารณะเขลางค์นครลำปาง ซึ่งเทศบาลนครลำปาง อนุญาตให้ชมรมกีฬาหมากรุก จ.ลำปาง ได้ใช้เป็นที่จัดตั้งชุมชนฯ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่สืบไป

ชมรมกีฬาหมากรุก จ.ลำปาง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2554 เป็นต้นมา มีสมาชิกประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิกใน จ.ลำปาง จำนวน 58 คน มี นายพีระ มานะทัศน์ อดีต สว. และผู้ว่าฯ ลำปาง เป็นประธานที่ปรึกษา และ นายอำพณชัยศ์ พะวงศ์พล เป็นประธานชมรมฯ โดยใช้สถานที่บริเวณลานต้นโพธิ์ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร เป็นที่ทำการและตั้งโต๊ะเล่นฯ ชั่วคราว

และต่อมา เทศบาลนครลำปาง โดยความเห็นชอบของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาหมากรุกไทยเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมกีฬาประเภทนี้ให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไป รวมถึงยังเป็นการสร้างความรัก ความผูกพัยสามัคคีในหมู่คณะ จึงได้อนุญาตให้ใช้อาคารวัฒนธรรม เป็นที่ทำการชุมชมกีฬาหมากรุกไทย จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2562 เป็นต้นมา

สำหรับคณะกรรมการชมรมกีฬาหมากรุก จ.ลำปาง ชุดบริหารปี 2562-2565 ประกอบด้วย 1. นายพีระ มานะทัศน์ ประธานที่ปรึกษาฯ 2. พ.อ.รังสรรค์ สุวรรณจักร์ ที่ปรึกษา, 3. พ.ต.ต.วีระชัย ทันจิตต์ ที่ปรึกษา, 4. นายอำพณชัยศ์ พะวงศ์พล ประธานชมรมฯ 5. อ.ชิต คงถาวร รองประธานชมรมฯ 6. นายเฉลิมชัย รองกลัด เลขานุการ 7. นายวิชัย เอกธุวะปราณี เหรัญญิก 8. นายเอกสิทธิ์ มานะรุ่งโรจน์ ประชาสัมพันธ์ 9. นายสง่า มงเฮง ปฏิคม 10. นายทรงวุฒิ วรรณกุุล นายทะเบียน และกรรมการประกอบด้วย 11. ร.ต.ต.สมุทร โพธานนท์. 12. นายพิศาล ปั้นแจ่ม, 13. นายไชยวัช พฤกษ์สุนันท์, 14. นายกิตติ เลิศกิตติสกุล, 15. นายทองพูล รายะนาคร, 16. นายนิติพงษ์ เหล่าสุขสมบูรณ์, 17. นายพรหมมินทร์ อำมาตย์ยศ และ 18. นายสมภพ ภูษาธร

โดยชุมชนกีฬาหมากรุกไทย จ.ลำปาง เปิดโต๊ะบริการให้ผู้สนใจเข้าเล่นประลองฝีมือกีฬาหมากรุกไทย และกีฬาหมากกระดานฯ ได้ฟรี ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. โดยจะเปิดทำการแข่งขันแบบโอเพ่น เพื่อสรรหานักกีฬาหมากรุกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติในโอกาสต่อไป…

 

 

error: Content is protected !!