คลิปข่าว » เครือข่ายสุขภาพชุมชนเทศบาลนครฯ ติวเข้มการดูแลผู้ป่วยฯ (คลิป)

เครือข่ายสุขภาพชุมชนเทศบาลนครฯ ติวเข้มการดูแลผู้ป่วยฯ (คลิป)

16 ธันวาคม 2019
366   0

เทศบาลนครลำปาง นำเครือข่ายสุขภาพชุมชน เข้าอบรมการโครงการดูแลสุขภาพฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมเดินทางไปศึกษาดูงานเครือข่ายสุขภาพฯ ที่ สองยจังหวัดใหญ่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในเครือข่ายฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(16 ธ.ค.2562) ที่ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพโดยมีเครือข่ายสุขภาพชุมชนเทศบาลนครลำปาง จำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค.ศกนี้

โดย9ตลอดทั้งวันของวันที่ 16 ธันวาคม มีการอบรมภาควิชาการ มีวิทยากรที่มีความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการให้บริการเชิงรุกในเขตเทศบาลนครลำปาง ด้านการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการนำกัญชามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของชุมชนด้วย

และระหว่างวันที่ 17 ถึง 20 ธันวาคม 2562 นี้ เทศบาลนครลำปาง ยังได้นำคณะเครือข่ายสุขภาพชุมชนเทศบาลนครลำปางจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสุขภาพชุมชนที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ..

error: Content is protected !!