ข่าวทั่วไป » ปภ.จัดอบรม สร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ปภ.จัดอบรม สร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

8 มิถุนายน 2018
759   0

 

ช่วงวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561( การสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน) โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมเวียงศิริ ลำพูนรีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีเครือข่ายฯเข้าร่วม 150 คน และทำพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยนายคมสัน  สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

 

ผู้เข้ารับการอบรม คัดเลือกจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. เครือข่ายป้องกันภัย เครือข่ายวิทยุสื่อสาร มูลนิธิ/ชมรม องค์กรสาธารณกุศล จากทุกอำเภอ (ในพื้นที่เสี่ยง)ของจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้สามารถช่วยเหลือ รวมถึงประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับทางราชการอย่างได้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

 

 

 

 

error: Content is protected !!