คลิปข่าว » อินเตอร์เทคฯ จับมือ ซีพีออลล์ ผลิตบัณฑิตพรีเมียมป้อนบริษัทใหญ่ (คลิป)

อินเตอร์เทคฯ จับมือ ซีพีออลล์ ผลิตบัณฑิตพรีเมียมป้อนบริษัทใหญ่ (คลิป)

24 พฤศจิกายน 2019
433   0

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จับมือ ซีพี.ออลล์ มอบทุน “บัณฑิตพนรีเมียม” รวม 75 ทุน รวมกว่า 15 ล้านบาทให้กับนักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับปริญญาตรีป้อนบริษัทยักษ์ใหญ่

(22 พฤศจิกายน 2562) ที่ห้องประชุม Auditoriums อาคาร LIT 2004 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ผศ.ดร.กรวิก พรนิมิต รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับผู้บริหารซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Open house 2019 พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการ “บัณฑิตพรีเมียม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพสูง และสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ และสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของวิทยาลัยฯ และบริษัทฯ

ภายในงานได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 75 ทุน ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จาก จ.ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแพร่ ทุนละ 2 แสนบาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 15 ล้านบาท โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ และนักเรียนเรียนดีฐานะยากจน โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาเทอมละ 50,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี รวม 2 แสนบาท

นอกจากนั้นยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้สู่การทำงานในอนาคต” โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และติวเตอร์ภาษาไทยชื่อดัง โดยครูลิลลี่ กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์

ผศ.ดร.กรวิก พรนิมิต รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เผยว่า โครงการ “บัณฑิตพรีเมียม” จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ที่วิทยาลัยอินเตอร์ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สาขาบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 75 ทุน โดยนักศึกษาจะได้เรียนในหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทีวิทยาลัยฯ 50% และอีก 50% ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกิจการและพื้นที่ที่จัดหาให้ มีรายได้ระหว่างเรียน มีที่พัก เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง สามารถเข้าทำงานกับ ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งผู้จัดการ หรือผู้บริหารร้านค้าปลีก (7-11) และมีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ตามลำดับความก้าวหน้าในการทำงานของซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) และมีโอกาสในการทำงานด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งสามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

“โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสำหรับเด็กที่กังวลว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะไม่มีงานทำ ซึ่งถือว่าเป็นการตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน เด็กนักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ และมีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อจุนเจือครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย และยังสามารถต่อยอดไปสู่การทำงาน เด็กจะได้เข้าทำงานที่บริษัทซีพีออลล์ได้ หรือหากต้องการจะไปขยายธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะมีช่องทางการทำงานได้มากขึ้น เนื่องจากเด็กได้ฝึกเรียนรู้ มีประสบการณ์มาแล้ว จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พิจารณาสาขาวิชานี้เป็นทางเลือกอีกสาขาหนึ่ง..” ผศ.ดร.กรวิก กล่าว





error: Content is protected !!