ข่าวประชาสัมพันธ์ » 2 สิ่งประดิษฐ์ฝีมือผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง และโรงไฟฟ้าลานกระบือ เตรียมขึ้นเวที SIIF 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

2 สิ่งประดิษฐ์ฝีมือผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง และโรงไฟฟ้าลานกระบือ เตรียมขึ้นเวที SIIF 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

23 พฤศจิกายน 2019
615   0

รถสายพานลำเลียงเถ้าถ่านหิน สิ่งประดิษฐ์ฝีมือผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ “ระบบควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซแบบอัตโนมัติ” สิ่งประดิษฐ์ฝีมือผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าลานกระบือ เตรียมนำเสนอผลงานบนเวทีการประกวด และจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF) 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์จากเวทีการประกวดผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ กฟผ.เพื่อเป็นตัวแทน กฟผ. และประเทศไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF 2019) ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 โดยสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 มีสิ่งประดิษฐ์ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1. ผลงานเรื่อง “รถสายพานลำเลียงเถ้าถ่านหิน” ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของ นายประสิทธิ์ บุศราคำ วิศวกรระดับ 10 กองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยสมาชิก 8 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 4 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า แม่เมาะ

2. ผลงานเรื่อง ระบบควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซแบบอัตโนมัติ ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของนายไพโรจน์ รุ่งรังสี วิศวกรระดับ 10 กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้า แม่เมาะ พร้อมด้วยสมาชิก 3 คน โดยทั้งหมดเป็นผู้ปฏิบัติงานกองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ได้พัฒนางานและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอยู่เสมอ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะคงเสถียรภาพระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน

error: Content is protected !!