ข่าวประชาสัมพันธ์ » ลูกพินิจวิทยา ลำปาง สอบติดโรงเรียนสาธิต มช.

ลูกพินิจวิทยา ลำปาง สอบติดโรงเรียนสาธิต มช.

20 พฤศจิกายน 2019
495   0

คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้ได้รับใบอนุญาต)และ ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ร่วมแสดงความยินดีกับคนเก่งของพินิจวิทยา  คือ ด.ญ.รับอรุณ เครือสายใจ และ ด.ญ.ชัญญานิตา ง้าวทาสม ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ป.6 ได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

error: Content is protected !!