ข่าวทั่วไป » ประชุมลุ่มน้ำวังตอนล่าง

ประชุมลุ่มน้ำวังตอนล่าง

19 มิถุนายน 2018
913   0

วันนี้ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำวังตอนล่าง จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีกรมทรัพยากรน้ำภาค 1 เป็นคนจัดงานและการประชุม หัวข้อเรื่อง คือ

1.รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำวังตอนล่าง

2.เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้ง และ น้ำท่วมปี 61

3.ปรับปรุงข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก แม่วังตอนล่าง

4.ผลการดำเนินแผนงาน / โครงการปีงบประมาณ 2561

5.โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

6.การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และตัวแทนภาคประชาชน กำนัน จาก อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
และทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ สำนักงาน ปภ.เถิน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จ.ลำปาง

อำพัน พงษ์พานิช / ข่าวท้องถิ่น / ข่าวลุ่มน้ำวัง / รายงาน

error: Content is protected !!