คลิปข่าว » ผอ. คนใหม่ พร้อมพลิกโฉม รพ.ลำปาง ให้ชาวลำปางประทับใจ (คลิป)

ผอ. คนใหม่ พร้อมพลิกโฉม รพ.ลำปาง ให้ชาวลำปางประทับใจ (คลิป)

25 ตุลาคม 2019
6111   0

ผอ.รพ.ลำปางคนใหม่ เตรียมพัฒนาให้โรงพยาบาล มีประสิทธิภาพในทุกด้าน เปิดกว้างรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกช่องทางของประชาชนชาวลำปาง พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวในทุกจุดทั่ว รพ.ลำปาง เพื่อรับปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

นายแพทย์ บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง จัดงานพบปะสื่อมวลชน จ.ลำปาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงใน จ.ลำปาง ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงปัญหาข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่ฝากนำเสนอผ่านสื่อมวลชนฯ ผ่านมาถึง รพ.ลำปาง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงพยาลในอนาคต

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ได้ ระบุถึงแนวทางนโยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลต่อจากนี้ทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ การพัฒนาโรงพยาบาลลำปางให้เป็นศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะที่มีศักยภาพอีกแห่งของภาคเหนือตอนบน การต่อยอดศักยภาพศูนย์หัวใจเดิมพัฒนาสู่ระดับแนวหน้าของประเทศ การพัฒนาเครือข่ายบริการด้านโรคมะเร็งกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ครบวงจร การพัฒนาเครือข่ายบริการกับโรงพยาบาล ขนาด M2 ในพื้นที่ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ฯ การพัฒนาศักยภาพหน่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาลในทุกมิติ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ฯ และการพัฒนาการแหล่งผลิตและร่วมผลิตแพทย์เฉพาะทางให้ครบทุกสาขา

ทั้งนี้ทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ระบุว่า ทางโรงพยาบาลยังคงต้องการรับฟังปัญห ข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนชาวลำปางผ่านจากทุกช่องทาง อาทิ ตู้รับฟังความคิดเห็น หรือผ่านทางสื่อมวลชน และยินดีรับเรื่องราวร้องทุกขฺ์ด้วยตนเอง โดยจะทำการติดหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของ นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผอ.รพ.ลำปาง หมายเลข 063-080-3727 ไว้ตามจุดต่างๆ ทั่ว รพ. ไม่เว้นในลิฟท์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาให้โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต..

error: Content is protected !!