คลิปข่าว » เดินขัวแตะชมทุ่งดอกบัว,ศาลาไม้ไผ่สุดวิจิตร ที่บ้านน้ำโท้ง อ.แม่ทะ (คลิป)

เดินขัวแตะชมทุ่งดอกบัว,ศาลาไม้ไผ่สุดวิจิตร ที่บ้านน้ำโท้ง อ.แม่ทะ (คลิป)

23 ตุลาคม 2019
987   0

ชาวบ้านบ้านน้ำโท้ง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ลงขันลงแรงส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยชุมชนเอง สร้างขัวแตะสะพานไม้ไผ่ ชมทุ่งดอกบัวและชมประติมากรรม ศาลาไม้ไผ่ที่สวยงามในทุ่งดอกบัวกลางน้ำ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเข้าชมสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน..

นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดลำปางและต่างจังหวัด ทยอยกันนำบุตรหลาน ครอบครัวเข้ามาเที่ยวชมขัวแตะ หรือสะพานไม้ไผ่ ที่สร้างจากตลิ่งทอดยาวไปยังทุ่งดอกบัวกลางน้ำ โดยมีศาลาไม้ไผ่ ตั้งเด่นอยู่กลางน้ำ ท่ามกลางทุ่งดอกบัวที่กำลังชูช่อออกดอกอวดสายตาผู้คนอย่างสวยงาม

โดยสถานที่แห่งนี้ เป็นท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ ตั้งอยู่ท้ายฝ่ายน้ำล้น ที่กั้นลำน้ำแม่จาง บ้านน้ำโท้ง หมู่ 1 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวทยอยพากันมาเที่ยวชมสัมผัสความสวยงามที่เป็นธรรมชาติของทุ่งดอกบัวอย่างคึกคัก

หมู่บ้านน้ำโท้งแห่งนี้ ผู้นำหมู่บ้านได้มีการประชุมลุกบ้านหาแนวทางที่จะให้ประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวได้ รู้จักชื่อเสียงของหมู่บ้านที่มีอาชีพสลักไม้ เช่นดังบ้านหลุก จึงได้มีแนวคิดทำทุ่งดอกบัวที่มีอยู่เต็มท้องน้ำจำนวนมากและกำลังผลิดอกชูช่อไสวอวดสายตาอย่างสวยงาม

โดยที่ประชุมหมู่บ้านได้มีมติ และจัดสร้างสิ่งดึงดูดใจขึ้นมา 1 แห่ง คือการสร้างขัวแตะ หรือสะพานไม้ไผ่ทอดไปยังศาลาที่พักกลางสระ โดยได้มีการออกแบบศาลาเป็นศาลาไม้ไผ่ เอามาสานกัน เป็นประติมากรรม ศาลาไม้ไผ่ที่สวยงามกลาง โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการจัดหาสิ่งก่อสร้างต่างๆ มาร่วมใจกันก่อสร้างจนเกือบสำเร็จ 100 % แล้ว โดยที่ไม่ร้องของบประมาณจากส่วนราชการต่างๆแต่อย่างได เพราะชุมชนทำเองลงขันกันเองทั้งหมด รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนแห่งนี้

 

ในอนาคตหากการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะมีการนำสินค้าโอทอป หรือผลิตภัณฑ์งานแกะสลัก ไปจัดบูธวางขายและให้เป็นทีรู้จักต่อไปรวมไปถึงสินค้าในท้องถิ่นต่างๆ มาไว้ให้บริการได้ทั่วถึงกันต่อไปเพื่อชื่อเสียงของหมู่บ้านและส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในชุมชนให้คึกคักยิ่งขึ้น..

error: Content is protected !!