คลิปข่าว » โออาร์. พบสื่อมวลชน จ.ลำปาง งานนี้ “ไผบ่ม่วน เฮาม่วน..” (คลิป)

โออาร์. พบสื่อมวลชน จ.ลำปาง งานนี้ “ไผบ่ม่วน เฮาม่วน..” (คลิป)

19 ตุลาคม 2019
408   0

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) จัดสัมมนาสื่อมวลชนภูมิภาค (จ.ลำปาง) ประจำปี 2562 “Together for Betterment” รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

(18 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุม ลำปางกรีนการ์เด้น รีสอร์ท จ.ลำปาง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) นำโดย นายพีรทักษ์ อุตะเดช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม นางสาวราชสุดา รังสิยากูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 “Together for Betterment” รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น และกระชับความสัมพั นธ์อันดีกับสื่อมวลชนจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง

นายพีรทักษ์ อุตะเดช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม กล่าวถึงภาพรวมและการดำเนินธุรกิจของ OR ในฐานะบริษัทด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่า OR มีคลังปิโตรเลียมลำปางที่อยู่ร่วมกับสังคมชุมชนจังหวัดลำปางมาอย่างยาวนาน โดยเป็นคลังหลักในการจ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับประชาชนในภาคเหนือได้อย่างพอเพียงไม่ขาดแคลน โดยยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานรวมทั้งการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่คลังฯ ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นเรื่อง Social Inclusiveness (โซเชียล อินคลูซีฟเนส) คือการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะเอสเอ็มอี (SMEs) ไทยและสังคมชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่ OR เข้าไปดำเนินธุรกิจ

โดยที่ผ่านมา OR ได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดลำปางมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง ติดต่อกันเป็นปีที่ 19 รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่รอบคลังฯ โครงการ OR อาสาสานสุขเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี โครงการตรวจความปลอดภัยถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือน เป็นต้น เพื่อให้ OR ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดลำปางอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน OR ดำเนินธุรกิจโดยมีการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งสถานีบริการน้ำมัน PTT Station (พีทีที สเตชั่น) ที่มีจำนวน 2,138 แห่ง ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ที่มีถึง 2,980 สาขา ใน 10 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT Lubricants (พีทีที ลูบริแคนท์ส) ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี และส่งออกไปแล้วยัง 42 ประเทศทั่วโลก…

 

error: Content is protected !!