คลิปข่าว » ชาวบ้านฟ่อน ลำปางจัด”ประเพณีล่องสะเปา ขอขมาแม่น้ำวัง” (คลิป)

ชาวบ้านฟ่อน ลำปางจัด”ประเพณีล่องสะเปา ขอขมาแม่น้ำวัง” (คลิป)

15 ตุลาคม 2019
552   0

ชาวบ้านฟ่อน อ.เมือง จ.ลำปาง จัดงานประเพณีล่องสะเปา (ลอยกระทง) ก่อนใคร พร้อมทำพิธีขอขมาแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นพิธีที่ทำสืบทอดมายาวนาน โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวหลังวันออกพรรษา 1 วัน

(14 ตุลาคม 2562) ชาวบ้านที่ บ้านฟ่อน หมู่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีล่องสะเปา หรืองานลอยกระทง พร้อมทำพิธีขอขมาแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นพิธีที่ทำสืบทอดมายาวนาน โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวหลังวันออกพรรษา 1 วัน เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นความร่วมมือของชุมนและเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

ซึ่งชุมชนแห่งนี้ถือว่าได้จัดกิจกรรมล่องสะเปา เป็นแห่งแรกโดยถือปฏิบัติสืบถอดมายาวนาน ทั้งนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์รักษาประเพณี พื้นถิ่นโบราณให้คงอยู่สืบทอดต่อไปอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ร่วมใจกันประดิษฐ์สะเปา ที่เป็นแนวคิดของชุมชนโดยได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้ ร่วมชื่นชมกับกิจกรรมในครั้งนี้

โดยริ้วขบวนสะเปาจะเริ่มตั้งแถวที่บริเวณหน้าวัดบ้านฟ่อน ก่อนที่จะแห่ไปตามถนนในหมู่บ้าน แล้วไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาฯติดท่าน้ำวังบ้านฟ่อน โดยมี นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้เป็นประธานประกอบพิธี ขอขมาแม่น้ำวัง เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนที่ได้อาศัยแม่น้ำวังในการดำรงชีพมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสายน้ำวังแห่งนี้ไม่เคยแห้งขอดมีปริมาณน้ำที่อุดมสมบูรณ์ในทุกปี เป็นแหล่งนี้ที่หล่อเลี้ยงชาวลำปางและอีกหลายจังหวัดมาอย่างยาวนาน

ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นความเชื่อสืบสานมายาวนานและปฏิบัติสืบทอดมาตลอดทุกๆปีโดยไม่ให้เสื่อคลายลงไป นอกจากนี้ยังเป็นผลดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วยเพราะมีประชาชนนักท่องเที่ยวต่างเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทำให้บรรยากาศการจัดงานครั้งนี้คึกคักเป็นอย่างมาก..

error: Content is protected !!