คลิปข่าว » ธรรมะเฮฮา..กับพระนักเทศน์ชื่อดัง พระอาจารย์สมศักดิ์ ปิยวณฺโณ (คลิป)

ธรรมะเฮฮา..กับพระนักเทศน์ชื่อดัง พระอาจารย์สมศักดิ์ ปิยวณฺโณ (คลิป)

14 ตุลาคม 2019
672   0

หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง จัดพิธีดื่มน้ำสาบาน ปฏิญาณตน และรับบัตรประจำตัวสมาชิกฯ  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม เจเจ.ปาร์ค เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา ในโอกาสเดียวกันนี้ นางนพวรรณ ธนะสุวัตถ์ ในฐานะประธานฯ และนายกสมาคมสว่างนครลำปาง ธรรมสถาน (เขต 9) ได้นิมนต์ พระอาจารย์ สมศักดิ์ ปิยวณฺโณ พระนักเทศน์ชื่อดัง แห่งอารามสันติสุข อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มาเทศน์ให้คติ ข้อคิดดีๆ แฝงด้วยสาระและความบันเทิงสำหรับสมาชิกจิตอาสาของหน่วยกู้ภัยส่วางนครลำปางทุกคน ในการมุ่งมั่นทำความดี และเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม บนพื้นฐานของการดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและพลเมืองที่ดีของประเทศ..

ติดตามบางส่วนบางตอนในบทเทศนาธรรมฯ กับพระอาจารย์สมศักดิ์ ปิยวณฺโณ จากคลิปข้างล่างนี้ได้ตามอัธยาศัยครับ…

error: Content is protected !!