คลิปข่าว » ชาวบ้านหวั่นเหมืองลิกไนต์ทำแหล่งน้ำระบบนิเวศน์หายไป (คลิป)

ชาวบ้านหวั่นเหมืองลิกไนต์ทำแหล่งน้ำระบบนิเวศน์หายไป (คลิป)

3 ตุลาคม 2019
525   0

ชาวบ้านใน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ยังหวั่นผลกระทบ ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหากปูนซิเมนต์ไทยฯ จะเข้าไปทำเหมืองลิกไนต์ในพื้นที่เพราะจะทำให้แหล่งนำซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้อุปโภค บริโภคจะต้องหาไป รวมถึงมลพิษอื่นๆ ที่จะตามมาด้วย…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองแร่ประเภทที่ 3 ในโครงการเหมืองแร่ถ่านหินของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด จำนวน 4 คำขอประทานบัตร ในพื้นที่ ม.6 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจัดขึ้นที่ ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

โดย บริษัทปูนซิเมนต์ (ลำปาง) จำกัด ซึ่งได้มีการยื่นขอประทานบัตรจำนวน 4 แปลง ประกอบด้วย คำขอประทานบัตรที่ 7/2561 หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 30543 เนื้อที่ 290-1-65 ไร่ คำขอฯที่ 8/2561 หมายเลขฯ 30542 เนื้อที่ 298-3-15 ไร่, คำขอฯที่ 9/2561 หมายเลขฯ 30544 เนื้อที่ 267 – 0 – 40 ไร่ และ คำขอฯที่ 10/2561 หมายเลขฯ 30545 เนื้อที่ 102 – 0 – 81 ไร่ รวมพื้นที่ประทานบัตรทำเหมือนแร่ถ่านหินกว่า 900 ไร่ เพื่อทำเหมืองแร่ลิกไนต์ ส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการผลิตปูนซิเมนต์ของโรงงาน และส่วนหนึ่งจะมีการขนส่งปิดมิดชิดในการนำไปส่งแหล่งรับซื้อภายนอก

จากข้อมูลทราบว่า พื้นที่คำขอประทานบัตรทั้ง 4 แปลงนั้น อยู่ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) รอบด้วยเทือกเขาซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ในทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ บริเวณตอนเหนือติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ก๋อง มีลำห้วยเล็กๆไหลจากเทือกเขาด้านตะวันตก ทิศเหนือและทิศใต้ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ส่วนในบริเวณพื้นที่คำขอประทานบัตรไม่มีลำห้วยที่มีน้ำไหลตลอดปีไหลผ่าน แต่ในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร มีลำห้วยไพรอยู่ในพื้นที่คำขอ 7 / 2561 และ ห้วยมหาวรรณอยู่ทิศตะวันออก และ ห้วยแม่กอง อยู่ทางทิศเหนือ

หลังจากการประชุมในวันดังกล่าว ในวันที่ 18 ก.ย. 62 ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้นำรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตร มาปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ โดยมีประชาชนลงชื่อเข้าร่วมประชุม 117 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ และผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวน 28 คน โดยรายละเอียดการใช้พื้นที่ 958 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ทำเหมือง 248 ไร่เศษ พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน 427 ไร่ พื้นที่อื่นๆเช่นสำนักงาน ถนน 218 ไร่ พื้นที่กันเขตไม่ทำเหมือง 10 เมตร รอบประทานบัตร 36 ไร่ พื้นที่โรงแต่งแร่และเก็บกองแร่ถ่านหิน 17 ไร่ พื้นที่ทำบ่อตักตะกอน 10 ไร่

ทั้งนี้ ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นได้ระบุว่า ประชาชน หมู่ 6 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ไม่มีผู้ใดคัดค้าน เพียงแต่มีประเด็นข้อห่วงใย ในเรื่องแหล่งน้ำ การทำลายปา ฝุ่นละออง และกลิ่น ที่จะส่งผลถึงระบบทางเดินหายใจและสุขภาพของคนในชุมชน เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ เริ่มตื่นตัวเนื่องจากคลางแคลงใจในผลสรุปว่าไม่มีชาวบ้านคัดค้านในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในการประชุมนั้นเพียงเป็นการแสดงความคิดเห็น ไม่มีใครถามว่าชาวบ้านต้องการเหมืองหรือไม่ จึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อพูดคุยหาทิศทางการดำเนินการ และเริ่มมีการติดตั้งป้ายคัดค้านการทำเหมืองลิกไนต์ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) ทั้งในพื้นที่ ต.บ้านบอม และ ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ แล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปติดตามความคืบหน้าในพื้นที่ ต.บ้านกิ่ว และ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง พบว่า มีการนำป้ายไวนิลขนาดต่างๆ ซึ่งมีข้อความคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการขอสัมปทานเหมืองลิกไนต์ของ บ.ปูนซิเมนต์ไทยฯ ไปติดตามจุดชุมชนในหมู่บ้าน เช่นหน้าวัด และศาลาริมทาง

โดยเรื่องนี้ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งหวั่นเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ บอกว่าทางปูนซิเมนต์ไทยฯ ได้เข้ามาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว รวมถึึงพูดถึงประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับแต่ไม่ได้แจ้งถึงมาตรการป้องกันหรือการควบคุมในด้านผลกระทบอื่นๆ ที่อาจจะตามมาของการทำเหมืองลิกไนต์ และเร็วๆ นี้จะมีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแน่นอน..

จากการสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านในพื้นที่ ส่วนใหญ่บอกว่า เกรงว่าแหล่งน้ำในพื้นที่จะหายไปกับการทำเหมืองลิกไนต์ เพราะลำพังทุกวันนี้แหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคในหมู่บ้านก็มีแทบจะไม่เพียงพออยู่แล้ว รวมถึงถึงผลกระทบด้านส่งแวดล้อม ต่างๆ อีกมากมาย..

error: Content is protected !!