คลิปข่าว » อีกหนึ่งมุมมองนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรง “อภิชัย สัชฌะไชย” (คลิป)

อีกหนึ่งมุมมองนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรง “อภิชัย สัชฌะไชย” (คลิป)

16 กันยายน 2019
756   0

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาลำปาง เผยแนวคิดการบริหารงานท้องถิ่นต้องผสานความรู้ ความสามารถจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีมุมมองแตกมิติกันไป จะสามารถนำพาเทศบาลนครลำปางให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน..

อภิชัย สัชฌะไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาลำปาง เผยว่า องค์กรเอนเป็นแหล่งคนมีความรู้ที่หลากหลายแขนงมารวมกัน แต่ขาดซึ่งอำนาจรัฐ และงบประมาณ ซึ่งที่ตนเองตัดสินใจอาสาเข้ามาบริหารงานในเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากที่ผ่านมาตนเคยเข้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่นช่วงหนึ่งในระยะสั้นๆ ประมาณปีครึ่งกับนายกฯ คนปัจจุบัน ทำให้ได้เห็นอีกมิติหนึ่ง ของนักการเมืองที่มาจากข้าราชการ นักการเมืองอาชีพ จะเห็นมุมมองด้านต่างๆ อีกแบบหนึ่งทางด้านกฏหมาย วิธีการปฏิบัติ หากนำแนวความคิดของภาคเอกชนเข้ามาเสริมกับแนวความคิดภาครัฐแล้วมีความสามรรถด้านการบริหารงบประมาณ  จะสามารถพลิกโฉมการเมืองท้องถิ่นบ้านเราได้อย่างแน่นอน และมีคนทำสำเร็จแล้วที่เทศบาลขอนแก่น…

error: Content is protected !!