คลิปข่าว » กฟผ.แม่เมาะ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม (คลิป)

กฟผ.แม่เมาะ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม (คลิป)

22 สิงหาคม 2019
397   0

กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมืองฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(22 สิงหาคม 2562) ที่บริเวณพื้นที่ทิ้งมูลดินทราย ด้านตะวันตกเฉียงใต้  กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฯ โดยมี หัวหน้าจากหน่วยงานจากภาครัฐต่างๆ ภาคเอกชน นักเรียนและประชาชนเข้าร่วม

ด้านนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ได้ตระหนักถึงการทำเหมืองที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ จึงได้มีการดำเนินการเชิงป้องกันผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดเป็นนโยบายปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมืองขึ้น พร้อมทั้งยังได้มีการดำเนินการเชิงป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมภายหลังจากการใช้งานเหมืองฯ

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ในการปลูกฝังจิตสำนึก ให้เกิดความรัก ความหวงแหนต่อทรัพยากร อันเป็นสมบัติของชาติ และเป็นการป้องกันปัญหาหมอกควันไปป่า เพิ่มความร่มรื่นให้เขียวขจี ลดภาวะโลกร้อน สอดรับกับนโยบายของทางจังหวัดลำปาง ที่ว่า “ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา”สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 1,160 ต้น แบ่งเป็น 26 ชนิด อาทิ สัก ขะจาว ทองกวาว จามจุรี หูกวาง และมะค่าโมง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพร ตลอดจนสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุในงานหัตถกรรมต่างๆได้ นอกจากนี้ในช่วงท้ายของกิจกรรม ทาง กฟผ.แม่ะเมาะ ยังได้มอบต้นไม้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นที่ระลึก จำนวนกว่า 500 ต้น 10 กว่าชนิด ได้นำกลับไปปลูกที่บ้านด้วย…

error: Content is protected !!