คลิปข่าว » รพ.แม่เมาะ เปิดอาคารผู้ป่วยใน บริการห้องหรู 30 เตียงรับคนไข้ (คลิป)

รพ.แม่เมาะ เปิดอาคารผู้ป่วยใน บริการห้องหรู 30 เตียงรับคนไข้ (คลิป)

17 สิงหาคม 2019
1080   0

เปิดอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่เมาะอย่างเป็นทางการ หลังโรงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ มอบงบประมาณ ให้สร้างอาคารผู้ป่วยในรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกขณะทั้งในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และพื้นที่ของ อ.แม่ทะ เผยสามารถบริการผู้ป่วยได้ถึง 4 หมื่นกว่าคน

(16 ส.ค.2562) เวลา 09.30 น. นายประจวบ กันธิยะ รอง.ผวจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่เมาะ โดยมี นายกระสิน เขียวปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ และแพทย์-พยาบาล ตลอดจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในส่วนเกี่ยวข้อง อาทิคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าร่วมงาน

นายสุทัน ทางวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้กล่าวรายงานว่า โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้เปิดบริการตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2562 มีจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ย 25 รายต่อวัน ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และสูติกรรม ในขอบเขตที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จะสามารถรองรับได้ นอกจากนี้ยังได้รับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ให้รับการมาดูแลต่อเนื่อง เพื่อการดูแลใกล้บ้านใกล้ใจ จึงทำให้การตอบสนองความต้องการในการรับบริการไม่เพียงพอ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ในปี 2528 ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด จำนวน 30 เตียง และห้องพิเศษ จำนวน 6 ห้อง ห้องพิเศษแบบ VIP อีกจำนวน 1 ห้อง นอกจากการก่อสร้างตึกผู้ป่วยในหลังใหม่แล้ว ยังได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในปี 2559-2561 จำนวน 7,168,340 บาท ในการดำเนินการจัดหาคุรุภัณฑ์ทางการแพย์ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ คุรุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นต่อการให้บริการผู้ป่วย โดยเสร็จเรียบร้อยในปี 2562

 

พร้อมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนอำเภอแม่เมาะ จำนวน 40,018 คน และ ประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอแม่เมาะ และบริเวณรอยต่อของอำเภอแม่เมาะ เช่น บ้านผาแมว บ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะ,บ้านผาลาด อำเภอเมือง และ ประชาชน พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาทำงาน ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อีก จำนวน 10,000 คน ทั้งนี้ในการพัฒนาให้มีอาคารผู้ป่วยในใหม่ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ เพื่อให้มีระเบียบความปลอดภัยต่อการรับบริการ

ด้าน นายประจวบ กันธิยะ รอง.ผวจ.ลำปาง ได้กล่าวขอบคุณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านับวันจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อต้องเดินทางมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและต้องนอนรักษาเพื่ออยู่ในความดูแลของแพทย์ ทำให้ห้องผู้ป่วยแน่น บางครั้งต้องเข็นเตียงพยาบาลให้ผู้ป่วยมานอนนอกห้องก็มี เมื่อทางโรงพยาบาลแม่เมาะได้ของบประมาณไปกับทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด จำนวน 30 เตียง และห้องพิเศษ จำนวน 6 ห้อง ห้องพิเศษแบบ VIP อีกจำนวน 1 ห้อง นอกจากการก่อสร้างตึกผู้ป่วยในหลังใหม่แล้ว ก็ถือได้ว่าเป็นความร่วมไม่ร่วมมือของหน่วยงานทั้งสองที่ต้องการให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการบริการที่ดี และมีคุณภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

นอกจากนี้ได้มี กลุ่มจักรเย็บกระเป๋าผ้า ตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ ที่ปัจจุบันมีสมาชิก ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 30 คน โดยกลุ่มดังกล่าว ได้รับงบประมาณจากสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะในการจัดซื้อ อุปกรณ์ รายการตัดเย็บ เป็นจำนวนเงิน 3 แสนบาทท จาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะในปี 2562 และได้มีการนำกระเป๋าผ้า จำนวนหนึ่ง มอบให้กับทาง รพ.แม่เมาะ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ รพ.แม่เมาะ ได้ใช้แทนถุงพลาสติกในการใส่ยา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าแทน เพื่อเป็นการลดโลกร้อน อีกด้วย..

error: Content is protected !!