ข่าวทั่วไป » สนง.เกษตรอ.แม่ทะ จัดโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

สนง.เกษตรอ.แม่ทะ จัดโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

18 มิถุนายน 2018
1064   0

 

สร้างทักษะ ….. เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จัดโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตร หลักสูตร “การฝึกอบรมเกษตรกรรายย่อย” รุ่นที่ 1 ชุมชนที่ 8 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายพิทักษ์ อินนาค ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ให้ความรู้และแนะนำวิธีการทำเกษตรให้มีรายได้ ซึ่งวันนี้เป็นการอบรมเกษตรกรชุดที่ 1 เป็นวันแรกระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5

error: Content is protected !!