ข่าวประชาสัมพันธ์ » อย่าลืม..! เวทีรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้าทดแทนฯ เสาร์ 13 ก.ค. นี้..

อย่าลืม..! เวทีรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้าทดแทนฯ เสาร์ 13 ก.ค. นี้..

9 กรกฎาคม 2019
604   0

กฟผ.แม่เมาะ เดินรณรงค์เชิญชวนชาวแม่เมาะร่วมเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม นี้ ที่ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมแจงข้อมูลสำคัญให้กับบริษัทฯ คู่ค้า และกลุ่มลูกจ้างผู้มีส่วนได้เสีย…

(8 กรกฎาคม 2562)  นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมเดินรณรงค์แจกแผ่นพับข้อมูลโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9  บริเวณตลาดนัดคลองถม(วันจันทร์) ข้างที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวแม่เมาะเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 สำหรับนำไปประกอบการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 (MMRP2) ที่กำหนดจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์อีกครั้ง ณ ตลาดนัด SML แม่เมาะ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม นี้

และเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ แก่พนักงานบริษัท พารากอนแมชีนเนอรี่ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของ กฟผ.แม่เมาะ และกลุ่มลูกจ้างคลุมผ้าฟาง ที่เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฯ และส่วนหนึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ได้ทราบถึงสิทธิในการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 สำหรับการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

error: Content is protected !!