ข่าวประชาสัมพันธ์ » กฟผ.เร่งตีปิ๊ปแจงข้อมูลโครงการสร้างโรงไฟฟ้าเครื่อง 8-9 ให้ชาวบ้าน..

กฟผ.เร่งตีปิ๊ปแจงข้อมูลโครงการสร้างโรงไฟฟ้าเครื่อง 8-9 ให้ชาวบ้าน..

8 กรกฎาคม 2019
534   0

กฟผ. ออกปฏิบัติการณ์ “เดินเคาะประตูบ้าน” เร่งลงพื้นที่ ชี้แจงข้อมูลร่วมเวทีแสดงความเห็น ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่อง 8-9

หลังจากที่ กฟผ.แม่เมาะ กำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 สำหรับจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่อง 8-9 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

จึงได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ภายใต้โครงการ “กฟผ. เคาะประตูบ้าน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2562

ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายแผนกานต์ เพิ่มสุข หัวหน้ากองบริการกลาง (กบ-ช.)  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานสังกัด กบ-ช. ได้ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ  โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายวิชาญ โชติรัตนเดชเดโช วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาระบบขนส่งวัสดุ (กบข-ช.) พร้อมผู้ปฏิบัติงานสังกัด กบข-ช. ก็ได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน บ้านท่าสี ต.บ้านดง เช่นกัน

สำหรับ โครงการ “กฟผ. เคาะประตูบ้าน” นอกจากเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับชาวบ้าน ชี้แจงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มแล้ว ยังมีการตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน..

error: Content is protected !!