ข่าวทั่วไป » สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) ตรวจผลงาน “อุปกรณ์ปาดโลหะออกจากสายพานกึ่งอัตโนมัติ” ผ่านรอบคัดเลือกงาน “Thailand Kaizen Award 2018”

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) ตรวจผลงาน “อุปกรณ์ปาดโลหะออกจากสายพานกึ่งอัตโนมัติ” ผ่านรอบคัดเลือกงาน “Thailand Kaizen Award 2018”

18 มิถุนายน 2018
1208   0

เหมืองแม่เมาะ เปิดบ้าน ต้อนรับคณะกรรมการ สสท. หลังจากสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม “Green Mine” ผลงาน “อุปกรณ์ปาดโลหะออกจากสายพานกึ่งอัตโนมัติ (MAGIC MTD)” ผ่านรอบคัดเลือกงาน Thailand Kaizen Award 2018  ลุ้นผ่านเข้านำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ

 

เมื่อเร็วๆนีั้ ที่ ห้องประชุม M.6 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ – ปฏิบัติการ (ช.อผม-ป.) เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ กล่าวต้อนรับ ดร.กฤษณ์  จงสฤษดิ์ , นายอัษฎาวุธ เบญจพรและ นางสาวชนิสา  ตรีศิริกุล คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ที่เดินทางมาตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือ Site Audit งาน Thailand Kaizen Award 2018 จัดโดย ส.ส.ท. ซึ่งคณะกรรมการได้รับฟังบรรยายสรุปนโยบายและการส่งเสริมกิจกรรม Kaizen จากนั้น ได้ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานที่ห้องศูนย์ควบคุมระบบสายพานลำเลียงถ่านหินลิกไนต์ ( Conveyor Control Center ) และลงพื้นที่บ่อเหมือง บริเวณบ่อ C หน้า Crusher 1 ดูการทำงานของสิ่งประดิษฐ์

 

 

สำหรับกลุ่ม Green Mine ได้ส่งผลงานประเภท Genba Kaizen เรื่อง “อุปกรณ์เคลียร์เศษโลหะออกจากสายพานท้ายเครื่องโม่ถ่าน (Magic Metal Detector : Magic MTD.)” ที่ส่งเข้าประกวดในงาน Thailand Kaizen Award 2018 ได้ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติจริง (Site Audit) ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เพื่อนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ต่อไป.

error: Content is protected !!