คลิปข่าว » เทศบาลนครลำปางชวนแอ่วเมืองเก่า สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค (คลิป)

เทศบาลนครลำปางชวนแอ่วเมืองเก่า สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค (คลิป)

6 กรกฎาคม 2019
693   0

เทศบาลนครลำปาง จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนั่งรถรางเยี่ยมชมเมืองเก่าในบรรยากาศย้อนยุค รับชมนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลำปาง นิทรรศการจำลองวิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

(5 ก.ค. 2562) ค่ำวันนี้ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร” โดยเทศบาลนครลำปาง ได้จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นครขึ้น 4 ครั้ง 4 สัปดาห์

ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 20​-21 กรกฎาคม ครั้งที่ 3 วันที่ 10-11 สิงหาคม และครั้งที่ 4 วันที่ 23-25 สิงหาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองเก่าเขลางค์นคร การอนุรักษ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่เมืองเก่าให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การให้บริการนั่งรถรางชมเยี่ยมเมืองเก่าเขลางค์นคร จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนปงสนุก ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง ชุมชนประตูตาล ชุมชนแจ่งหัวริน ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย ชุมชนประตูม้า และชุมชนช่างแต้ม การจัดนิทรรศการภาพเก่าและกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การทำตุงใบใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 1.20 x 9 เมตร การทำขนมพื้นบ้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ

สำหรับผู้ที่สนใจนั่งรถรางเยี่ยมเมืองเก่าเขลางค์นคร สามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI7jXc31UOyyU39X3I1N6FaLUiNkbu6sPcw4fXZ65lpxHDug/viewform

error: Content is protected !!