ข่าวเด่น » กฟผ.แม่เมาะ หนุนงบ 3.8 แสนบาท ก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง

กฟผ.แม่เมาะ หนุนงบ 3.8 แสนบาท ก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง

18 มิถุนายน 2018
1048   0

เมื่อเร็วๆนี้ 1 นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ให้กองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง    นครลำปาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง โดยมี นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปางเป็นผู้รับมอบ

นายกิตติภูมิฯ เปิดเผยว่า ศาลหลักเมืองลำปาง ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำปางและประชาชนทั่วไป ซึ่งศาลหลักเมืองลำปางหลังเดิมมีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการชำรุดทรุดโทรม จึงได้มีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง” ขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ให้มีความสง่างามสมกับเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวลำปาง นอกจากนั้นยังทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

“ปัจจุบันการก่อสร้างศาลหลักเมืองลำปางยังไม่แล้วเสร็จ ขาดงบประมาณในการก่อสร้างในส่วนของประตูและหน้าต่างจำนวน  8 บาน ซึ่งต้องขอบคุณ กฟผ. ที่ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการเข้ากราบไหว้สักการบูชา” นายกิตติภูมิฯ กล่าว

ขณะที่ นายถาวรฯ กล่าวว่า กฟผ. มีความยินดีที่มีโอกาสให้ได้การสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆ และมีประโยชน์ที่ได้ทำให้กับจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง นับว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี.

error: Content is protected !!