ฅนเมืองเหนือ รีวิว » พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมงานบุญสรงน้ำ “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” (คลิป)

พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมงานบุญสรงน้ำ “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” (คลิป)

13 มิถุนายน 2019
1209   0

พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน และ จังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมทำบุญสรงน้ำ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 141 ปี ครูบาศรีวิชัย ในงานประเพณี “ตีกลองถวายบูชา ครูบาศรีวิชัย ประจำปี 2562” ที่ วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

(11 มิ.ย. 2562) ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการจัดงานดังกล่าว จังหวัดลำพูน , องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง , คณะสงฆ์ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชน คณะศรัทธาได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 11 มิถุนายน ของทุกปีเพื่อ เป็นการระลึกถึงคุณความดีของ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่มีต่อชาวล้านนา บริเวณเนินเขาวัดดอยติ ซึ่งเป็นที่ ตั้งของอนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถือเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งมีถิ่นกำเนิดที่ จ.ลำพูน ให้ พุทธศาสนิกชนทั่วไปรู้จักมากยิ่งขึ้น

ในช่วงเย็นของวันที่ 11 มิถุนายน คณะศรัทธาจากทุกอำเภอ ได้จัดขบวนแห่ครัวตาน , ขบวนตามรอยครูบาศรีวิชัย เคลื่อนสู่วัดดอยติ หลังจากนั้นมีพิธีทำบุญ อุทิศส่วนกุศลแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตามประเพณีล้านนา , พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , และ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขึ้นสรงน้ำอนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ขนาดใหญ่ หลังจากนั้น ได้มีพิธีตีกลองบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย และช่างฟ้อน จำนวนกว่า 200 คน ฟ้อนถวาย บริเวณลานอนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย

ครูบาเจ้าศรีวิชัย เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2421 เดิมชื่อ “อินทร์เฟือน” ไม่ทราบนามสกุล เป็นบุตรของนายควาย และ นางอุสาห์ ชาวบ้านปาง ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ศึกษาเล่าเรียนทางวิปัสสนาจนมีความรู้แตกฉานเป็นที่เคารพของชาวล้านนาทั่วไปจนพากันเรียกว่า”ครูบา”ซึ่งหมายถึง พระภิกษุอาวุโส

ตลอดชีวิตของครูบาเจ้าศรีวิชัยได้บูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก เช่น การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ , การบูรณะวัดสวนดอก บูรณะวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม เป็นต้น ครูบาศรีวิชัย มรณภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 ที่วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ศิริอายุ 60 ปีเศษรวมพรรษได้ 40 พรรษา ตลอดชีวิตได้ดำรงสมณเพศเป็นภิกษุผู้ที่ปฏิบัติเคร่งครัด เป็นภิกษุผู้ทรงคุณธรรม มักนิยมสันโดษ ฉันอาหารเพียงวันละ 1 มื้อ เว้นฉันปลา เนื้อ นอกจากผักและถือมังสวิรัติ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พุทธศาสนาและสังคม จึงถือเป็นพระอริยสงฆ์รูปสำคัญยิ่งแห่ง ล้านนา เปี่ยมล้นไปด้วยคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ จึงมีผู้คนเคารพยกย่องท่านตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน…

error: Content is protected !!