ข่าวทั่วไป » มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบขาเทียมให้กับ คนพิการขาขาดในลำปาง ตามโครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน”

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบขาเทียมให้กับ คนพิการขาขาดในลำปาง ตามโครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน”

8 มิถุนายน 2018
1011   0

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง ได้จัดพิธีมอบขาเทียมให้กับผู้พิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 16 ขา โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ และบริษัท แฮลเซี่ยนเมทอล จำกัด โดยมีตัวแทนส่วนราชการในจังหวัด และของอำเภอเกาะคาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

ซึ่งทางนายแพทย์ปืนไทย  เทพมณฑา นายแพทย์ชำนาญการ จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ นายจักรพงศ์ พิพิธภักดี นักวิชาการ  จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวว่า การจัดทำขาเทียมในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาเทียมแกนใน (Endoskeleton Prosthesis) ปัจจุบันยังต้องมีการนำเข้าวัสดุส่วนประกอบจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง จากสถิติคนพิการขาขาดข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีจำนวนคนพิการขาขาดจำนวนไม่น้อย และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจากสาเหตุต่างๆ หลายประการ รวมทั้งสาเหตุจากการจราจรทางบก หน่วยงานที่มีความสามารถและให้บริการยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ และงบประมาณในการจัดหาส่วนประกอบมีจำกัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาส่วนประกอบที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ และมีคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมถึงสามารถให้บริการได้ทั่วถึงมากขึ้น

 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมมือกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ บริษัท แฮลเชี่ยน เมทอล จำกัด ได้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุน และส่วนประกอบแกนในไม่รวมฝ่าเท้ารุ่น 1.0 ขึ้นเมื่อปี 2551 โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการขึ้นรูป การใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานขึ้น รวมทั้งการพัฒนาระบบปรับหน่วง และระบบล็อคข้อเข่าเพื่อป้องกันการพับงอของข้อเข่าซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการใช้งานของคนพิการ เช่น การหกล้ม ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวใช้เทคโนโลยีและวัสดุภายในประเทศไทย เพื่อเป็นการลดการนำเข้าวัสดุข้อเข่าขาเทียมจากต่างประเทศ

 

 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล็งเห็นของความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่าที่มีความจำเป็นต้องใช้ขาเทียมในการดำรงชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ และประกอบกิจกรรมต่างๆ จึงร่วมมือกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการในการส่งเสริมและขยายการใช้งานข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนและส่วนประกอบแกนในรุ่น 2.0 ที่ผ่านการทดสอบทางวิศวกรรมและทดสอบการใช้งานในคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่ามาแล้วนั้น จึงจัดทำโครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น

 

 

โดยในวันนี้ได้ร่วมมอบขาเทียมให้กับผู้พิการขาขาดเหนือเข่าในจังหวัดลำปาง จำนวน 16 ขา ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบให้กับผู้พิการในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 18 ขา ซึ่งจะทำการมอบให้กับผู้พิการในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชุมพรให้ครบ 60 ในช่วงสิ้นปีนี้

error: Content is protected !!