ข่าวประชาสัมพันธ์ » กฟผ.เปิดรับฟังความเห็นสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่ 8-9

กฟผ.เปิดรับฟังความเห็นสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่ 8-9

11 มิถุนายน 2019
765   0

กฟผ.แม่เมาะ เชิญชาวลำปางผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 13 ก.ค. ศกนี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ทั้งนี้ ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9

พร้อมกำหนดวันเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ในการนี้ สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 นี้ สามารถรับข้อมูลเอกสารเพื่อศึกษาล่วงหน้าได้ โดยดาวน์โหลดข้อมูลทางเว็บไซต์ www.egat.co.th หรือที่ http://maemoh.egat.com

ท่านที่ต้องการร่วมแสดงหรือเสนอความคิดเห็นฯสามารถติดต่อที่ผู้ประสานงานโครงการ น.ส.วิณิฐฐา วรเกียรติธนากร และ น.ส. รัตติยา งามประดิษฐ์ โทรฯ 02-5099000, กด 2315 หรือ 2322 มือถือ 061-5644480 โทรสาร 02-5099109  โดยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. เพื่อจัดลำดับการแสดงความคิดเห็น ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม..

error: Content is protected !!