คลิปข่าว » กฟผ. โชว์มาตรฐานการตรวจสอบ,การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คลิป)

กฟผ. โชว์มาตรฐานการตรวจสอบ,การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คลิป)

7 มิถุนายน 2019
1072   0

กฟผ.ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 – 7 หรือ MMRP1 เมื่อปี 2560 จนถึงวันนี้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนฯ ทั้งหมดใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว..

โดยที่ผ่านมา กฟผ.ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุในรายงาน EHIA วันนี้ “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” จะพาไปดูว่าที่ผ่านมา กฟผ.ได้มีการดำเนินการในมาตรการใดบ้าง ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุด..

ติดตามรายงานพิเศษจากคลิปครับ…

error: Content is protected !!