ข่าวเด่น » ตรวจเยี่ยมนมโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมนมโรงเรียน

6 มิถุนายน 2019
487   0

ผู้ตรวจราชการ ก.เกษตรและสหกรณ์ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เดินทางมาตรวจการบริหารจัดการ โครงการอาหารเสริม(นม) ณ รร.พินิจวิทยา และประทับใจในการบริหารจัดการนมโรงเรียน ซึ่งดำเนินการได้อย่างเป็นระบบสนองตามนโยบายของรัฐบาล และได้กล่าวชื่นชมที่บริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยม
error: Content is protected !!