คลิปข่าว » ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยการปลูกต้นไม้.. (คลิป)

ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยการปลูกต้นไม้.. (คลิป)

5 มิถุนายน 2019
598   0

ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง จับมือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่หงแวดล้อม  นำพลังเครือข่ายจิตอาสานร่วมกิจกรรม “ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

(5 มิ.ย.2562) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ที่บริเวณลานพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท หน่วยที่ 2 (กิ่วลม) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง เป็นประธานฯ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และเครือข่ายจิตอาสาฯ จำนวน 500 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณรอบพื้นที่จัดงาน จำนวน 1,000 ต้น, ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 10,000 ตัว และ สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 100 ฝาย ซึ่งเป็นกิจกรรมสังคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และอำนวยประโยชน์สุขให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” “ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” จัดโดย บริษัทปูนซิเมนตไทย (ลำปาง) จำกัด ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง

ซึ่งโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ป่า และเก็บกักรักษาแหล่งน้ำแล้ว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้ว ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี ในวันที่ 4-6 พ.ค. 2562

โดยที่ผ่านมา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)ได้ร่วมกับชุมชนและจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำไปแล้วกว่า 84,266 ฝาย โดยตั้งเป้าขยายให้ครบ 100,000 ฝายทั่วประเทศ ภายในปี 2563 สำหรับพื้นที่กลางน้ำ ได้ร่วมกับชุมชนสร้างสระพวงเชิงเขาส่งต่อน้ำเพื่อทำการเกษตรไปแล้ว 7 สระ โดยมีเป้าหมายจะขุดสระพวง (สระกักเก็บน้ำขนาดเล็ก) ให้ครบ 20 สระ จัดทำระบบแก้มลิงในพื้นที่กลางน้ำไปแล้ว 8 พื้นที่ ตั้งเป้าหมายทำให้ครบ 20 พื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ..

error: Content is protected !!